Miscellaneous

  1. P.C. Baayen and J. van Mill (eds.), Topological Structures II, Proceedings of the Symposium in Amsterdam, Octobber 31 - November 2, 1978, Mathematical Centre Tracts 115, Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), Amsterdam, 1979.
  2. J. van Mill, Over het verschuiven van problemen naar het oneindige door middel van kleine bewegingen. REDE uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van persoonlijk hoogleraar in de zuivere wiskunde in het bijzonder de topologie aan de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen/subfaculteit der wiskunde en informatica van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 24 april 1986. VU Amsterdam.
  3. J. van Mill and G.Y. Nieuwland (redactie), Proceedings van het symposium Wiskunde en de computer, CWI syllabus 23, Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), Amsterdam, 1989.
  4. J. van Mill, Actions on the Hilbert cube in: From universal morphisms to megabytes: a Baayen space odyssey, Krzystof Apt, Lex Schrijver and Nico Temme (eds.), Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), Amsterdam, 1994, pp. 433-435.
  5. K.P. Hart and J. van Mill, Generalized ordered spaces at the Vrije Universiteit, in: De eigenwijsheid van wetenschap en geloof, A.W. Musschenga, M.A. Kaashoek en W.B. Drees (redactie), VU Uitgeverij, Amsterdam, 1996, pp. 26-33. Essays in gedachtenis aan Maarten A. Maurice.
  6. J. van Mill, Topological characterizations of separable metrizable zero-dimensional spaces, to appear in: The encyclopedia of General Topology, K.P. Hart, J.I. Nagata and J.E. Vaughan (eds.), North-Holland, Amsterdam, ????.
  7. J. van Mill, Brouwer's dimensionsgrad: controverse en verwarring. Rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Zuivere Wiskunde, in het bijzonder de Topologie, aan de faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 12 oktober 2012.