Wiskundige Logica: 2018/2019


Deze pagina gaat over het tweedejaars college Wiskundige Logica voor de studierichting Wiskunde (bachelor, 2e jaar).

Inhoud

Er is een aparte pagina over

Nieuws


Organisatie

Opzet

Het college Wiskundige Logica bestaat uit veertien hoorcolleges en evenveel werkcolleges.
Aan het begin van elke week worden de opgaven bekend gemaakt die bij het werkcollege worden besproken.
Aanwezigheid bij het werkcollege is verplicht en wordt bijgehouden.

Tijd en plaats

Materiaal

Docenten

Beoordeling


Vakomschrijving

Dit vak biedt een inleiding in de equationele logica; het behandelt de basisresultaten van de eerste-order predicatenlogica, en een speciaal onderwerp.

Wat betreft de equationele logica komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Van de predicatenlogica herhalen we kort de taal en semantiek, en behandelen dan

Voor het speciale onderwerp maken we een keuze uit


Vragen, opmerkingen: stuur een mailtje naar Yde Venema